دربارهء ما
پایگاه خبری و اطلاع رسانی "عصرمیزبان"، با مجوز رسمی معاونت مطبوعاتی و رسانه ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، قرار است رسانه ای تخصصی و تاثیرگذار در صنعت گردشگری ایران باشد و با پرداخت متفاوت اخبار و رویدادها و تحلیل حرفه ای، در کنار دریافت دیدگاه های کارشناسان، نقشی موثر در توسعه صنعت گردشگری کشور ایفا کند. بالا بردن دانش درعرصه صنعت گردشگری، رونق سرمایه گذاری، انتقال تجربیات بین المللی، نقد و نظر ،معرفی فرصت های تازه و جاذبه های نوین در حوزه گردشگری مواردی است که در "عصرمیزبان" مورد توجه قرار خواهد گرفت. بر این باوریم که برای بالندگی و رونق صنعت گردشگری و صیانت از میراث فرهنگی باید اگاهی و دانش جامعه را بالا برد و رسانه بهترین ابزار و منبع برای تحقق این مهم محسوب می شود.
در "عصرمیزبان" با موضوعات فراگیری روبرو هستیم که میراث فرهنگی، صنایع دستی ،ایرانگردی و جهانگردی، سفر و گردشگری، هتلداری ،خدمات سفر و حمل و نقل را شامل می‌شود.

شماره مجوز: 86817